sunnuntai 7. syyskuuta 2008

Avainkäsitteet

Klusteri
Innovaatio
Innovaatiopolitiikka
Suomi ja innovaatiopolitiikka
Suomen vahvuudet
Ekologinen klusteri
Taiteen klusteri
Klusteritaide
Porter, porterismi
Evolutionarismi
Innovaation diffuusio
Innovaatioaalto
Innovaation omaksujatyypit
Innovaatioroolit (IMA)
Sosiaalinen pääoma
Imitointi
Isolaatiomekansimit (Powell)
Oppiva alue
Gadamerin Hermeneutiikka
Pragmatisimi
Asymtoottinen vapaus (Luostarinen)
Alueelliset verkostot (Hassink)
Verkostoyhteiskunta (Castells)
Luovuuden luokittelu (Gagne)
Empowerment
Yrittäjäklusterin roolit (Luostarinen)
Kuluttajaklusterin roolit (Luostarinen)

Ei kommentteja: